Idealna powtarzalność w zasięgu ręki

Idealna powtarzalność w zasięgu ręki

Obróbka skrawaniem metali ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle. Od czasu pojawienia się automatyzacji, a nawet można powiedzieć, że już rewolucji przemysłowej, tego typu obróbka elementów, które potem stawały się częścią maszyn, miała kluczowe znaczenie dla całości gospodarczej działalności człowieka.

Początkowo największy problem stwarzał fakt, że w sposób oczywisty potrzebne było tworzenie elementów w sposób bardzo precyzyjny, a to jest dla człowieka trudne do uzyskania.

Nie jesteśmy stworzeniami powtarzalnymi

Wystarczy tutaj przeprowadzić prosty eksperyment i wyciąć z kartki papieru kilka identycznych trójkątów. Są identyczne? Prawie. Możemy sobie oczywiście pomóc przez złożenie kilku kartek jedna na drugą i wycinanie za jednym zamachem, ale wciąż nie będzie idealnie równo. A precyzyjne maszyny mają jeszcze wyższe wymagania wobec precyzji. Nie wspominając nawet o tym, że obecnie obróbka tworzyw sztucznych i metali ot walka ze znacznie trudniejszym materiałem oraz wymagania precyzji, które są poza poziomem percepcji człowieka.

Obrabianie urządzeniami cyfrowymi

Gdzie człowiek nie może, tam robota pośle. Obróbka CNC, czyli obróbka sterowana numerycznie, taka jak toczenie CNC, pozwala na sterowanie procesem nie na oko czy od linijki, ale w szalenie precyzyjny sposób cyfrowy.

W wielu przypadkach nie ma nawet znaczenia, kto obsługuje maszynę, ponieważ cały proces opisany jest w postaci tak zwanego pliku wsadowego. Wystarczy tylko przygotować maszynę do pracy, zapełnić podajnik materiałami do pracy, co zazwyczaj oczywiście robi inna maszyna, a potem tylko nacisnąć przycisk i obserwować, jak z urządzenia wypadają kolejne gotowe elementy.

Redakcja